DPF Cleaner Strong koncentrat do czyszczenia DPF FAP i SCR KAT

DPF Cleaner Strong koncentrat do czyszczenia DPF FAP i SCR KAT

Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia znajdujące się w wewnątrz filtra.

180,00  netto 221,40  brutto

(1 opinia klienta)

Masz pytania?

DPF Cleaner Strong koncentrat do czyszczenia DPF/FAP i SCR/KAT - BARDZO WYDAJNY KONCENTRAT O DUŻEJ MOCY MYCIA, NISKOPIENIĄCY

Zastosowanie:

Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia znajdujące się w wewnątrz filtra.

Profesjonalny środek o właściwościach alkaicznych bardzo dobrze usuwa olej, smar, nagary, zwęglenia ( m.in. tłoki aluminiowe, z części silnika), bród różnego pochodzenia. Przeznaczony do czyszczenie filtrów DPF w profesjonalnych urządzeniach oraz mycia głowic i turbin.

Właściwości:

 • bardzo duża moc mycia
 • koncentrat mieszany z wodą
 • nie powoduje korozji
 • biodegradalny
 • zawiera odpieniacz

Rozcieńczalność:

 • Silny koncentrat rozcieńczalny z wodą w proporcji 5% (5l na 100l wody)

Koncentrat pH.10,8

Środki powierzchniowo czynne stosowane w produkcji spełniają kryteria podatności na biodegradacje zawartymi w rozporządzeniu 648/2004/WE dotyczącym detergentów.

PRZED KAŻDYM DOZOWANIEM MOCNO WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.

POJEMNOŚĆ 5L TERMIN WAŻNOŚCI 2024

Zgodnie z Rozp.648/2004 zawiera:

 • 5-15% Kwas wersenowy, sól sodowa (EDTA 4Na)
 • < 5% alkohole tłuszczowe C9-11, etoksylowany
 • < 5% Czwartorzędu C12-C14 alkil metyloaminy etoksylanem, chlorek metylu

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

 • H318 Eye Dam. 1 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty określające środki ostrożności:

 • P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

DPF Cleaner Strong koncentrat do czyszczenia DPF FAP i SCR KAT

Informacje dodatkowe

Waga 7,5 kg

1 opinia dla DPF Cleaner Strong koncentrat do czyszczenia DPF FAP i SCR KAT

 1. Krzysztof

  ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

płyny do mycia na ciepło
płyny do mycia na zimno
płyny do mycia na zimno
akcesoria do myjek warsztatowych
Urządzenia